Մհեր դե բեր-Ժերակ

mher mkrtchyan museum

I
Հայոց Սիրանո դե բեր-Ժերակ
Կյանքդ մերն էր, սիրտդ մենակ.
Քո հանճարը հուր մի անշեջ
Իսկ քո սիրտը թախիծի մեջ

II
Մեծ պոետի դու վշտակից
Դուրսդ խինդ էր, ներսդ թախիծ
Դու արարի կյանքդ դժվար
Եվ ապրեցիր լոկ մեզ համար:

III
Հանճարներն են այդպես ապրում
Արարելով իրենց պարպում.
Դու մեր Մհեր դե բեր-Ժերակ
Դուք երկուսով իրար գտաք:

Ռոստոմ Գևորգյան

Leave a Comment